Logopedie Lochristi - praktijk van Evy Vertriest

Ik sta in voor het logopedisch onderzoek en de logopedische begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen.
Tijdens de logopedie hecht ik veel belang aan het creëren van succeservaringen, het vergroten van de motivatie en de samenwerking met ouders, (zorg)leerkrachten en het CLB.

Wie ben ik?

Mijn naam is Evy Vertriest. Sinds 2007 werk ik als zelfstandig logopedist.

Eerst binnen een groepspraktijk in de regio Destelbergen/Heusen/Gent.
Sinds 2013 opende ik mijn eigen praktijk in Lochristi en ben ik daarnaast werkzaam in de praktijk Psyplus in Destelbergen.

Levenslang leren

Ik behaalde een postgraduaat om mij te specialiseren in leerstoornissen. Daarnaast heb ik een uitgebreide ervaring bij de behandeling van logopedische problemen bij meertaligheid.

Verder volgde ik de opleiding van Peter Helderop in functie van het behandelen van oromyofunctionele problemen.

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie volg ik regelmatig studiedagen.

Doelgroep

In mijn praktijk onderzoek en behandel ik kinderen, jongeren en volwassenen met:

  • Leerproblemen of leerstoornissen:
    • leesproblemen of dyslexie
    • spellingsproblemen of dysorthografie
    • rekenproblemen of dyscalculie
  • Taalproblemen (zinsbouw, woordenschat, morfologie, communicatie – bijvoorbeeld bij meertaligheid, ASS, afasie,…)
  • Articulatieproblemen: niet of verkeerd uitspreken van klanken (bijvoorbeeld lispelen) of het verwisselen van klanken (fonologisch articulatieprobleem)
  • Oromyofuctionele problemen: foutief slikgedrag, open mondgedrag, duimzuigen …

Werkwijze

U kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school, het CLB of een arts telefonisch of via e-mail contact opnemen met mij.

Logopedisch onderzoek

Na de eerste kennismaking volgt een logopedisch onderzoek. Dit bestaat uit een anamnesegesprek en een testafname. Tijdens het anamnesegesprek wordt uw hulpvraag in kaart gebracht en de voorgeschiedenis besproken.

Verslag

Er wordt een verslag opgemaakt en uw dossier voor terugbetaling door de mutualiteit wordt in orde gebracht. Ik begeleid u bij de administratieve stappen die u zelf moet ondernemen om een terugbetaling te kunnen krijgen.

Adviesgesprek

Indien gewenst kan er na het onderzoek nog een adviesgesprek plaatsvinden alvorens de therapie te starten. Tijdens het adviesgesprek worden de resultaten van het onderzoek besproken en de behandeldoelen in kaart gebracht.

Therapie

Nadat het persoonlijk behandelplan is opgesteld kan de logopedie opgestart worden. Deze kan doorgaan in de praktijk of op school.

Logopedie met een hart, dat is ...

Leren leren

Zelfstandig werken

Door regelmatig een spelelement in te bouwen binnen de therapie wordt er ook gewerkt aan de motivatie. Dit om een optimaal leereffect te bereiken.

Positief zelfbeeld

Succeservaringen

De moeilijkheidsgraad wordt stap voor stap opgebouwd om het zelfvertrouwen te verhogen en faalangst tegen te gaan.

Betrokkenheid

Overleg ouders / school / CLB

Ouders mogen aanwezig zijn tijdens de therapie.

Met (zorg)leerkrachten en CLB worden (in samenspraak met de ouders) overlegmomenten ingepland.

Neem contact met mij op

Mijn praktijk in Lochristi

Ganzenhof 16

9080 Lochristi

Groepspraktijk Psyplus

Dendermondesteenweg 82

9070 Destelbergen

GSM

+32 (0)472 59 40 94
Logopedie praktijk Evy Vertriest